Обяви

КЛИНИЧНИ СЕМИНАРИ

Клиничните семинари са ново обучение, което се очаква да стартира в началото на 2022 г. Водещ е д-р Кимон Ганев. Семинарите включват групова супервизия с представяне на случаи и обсъждане на теоретични концепции, които са в основата на терапевтичната работа. Те ще се провеждат в малка група. Ориентировъчната честота е веднъж месечно, а продължителността на семинарите ще бъде 4-6 академични часа. Най-вероятното време за провеждане е събота. При сформирането на група, тя ще бъде затворена и от участниците се очаква траен ангажимент към нея. Обучението е предназначено за професионалисти от помагащите професии. Включването в клиничните семинари става след интервю с водещия. При интерес към клиничните семинари оставете своето име, телефон и електронен адрес на телефона на Динамика 02 9431102 или като пишете на dinamika.sofia@gmail.com. В хода на организацията на обучението ще получите повече информация. Прочетете повече за обучението тук.

СТАЖ

Център Динамика обявява позиция за „Стажант – клиничен администратор“ за  студенти от помагащите професии в края на обучението си (психолози, социални работници, педагози). Стажът обхваща дейности, свързани с: осъществяване на първия контакт с клиентите на центъра; провеждане на първоначални интервюта; осигуряване на телефонни дежурства; координиране на графици; участие в ежеседмични екипни съвещания, в които се представя и проследява работата по клинични случаи. Позицията е с продължителност четири месеца. Часовата ангажираност е около един работен ден на седмица. Стажът е доброволен. Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV и кратко мотивационно писмо на dinamika.sofia@gmail.com с предмет на писмото “Staj”. За повече информация относно стажа вижте тук.

 

КУРС „БАЗИСНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ УМЕНИЯ“

През настоящата учебна година (2021 - 2022) се провежда втората част на обучението. То е предназначено за професионалисти в областта на помагащите професии, които са преминали курса “Базисни терапевтични умения – първа част” към Център Динамика. Включва изграждането на умения за свързване на теориите за психичното развитие и психопатологията с работата по конкретни практически случаи. За повече информация относно курса вижте тук.

ГРУПА ЗА СУПЕРВИЗИЯ

В настоящата академична година (2021-2022) продължава работата на групата по супервизия. Сесиите се провеждат веднъж месечно в събота от 14.00 до 17.15 часа. За повече информация за работата на групата вижте тук.

.