Базисни терапевтични умения 1-ва част

Водещ: Кимон Ганев
 

През настоящата академична година (2020-2021) предстои ново издание на курса. Обучението е предназначено за професионалисти в областта на помагащите професии. Включването в курса става след интервю с водещия. Желаещите да участват могат да се заявят като изпратят кратка биография и мотивационно писмо на dinamika.sofia@gmail.com с предмет (subject) "бту" (срок до 30 септември 2020 г.). За повече информация относно обучението вижте по-долу, а също можете да се обадите в Център Динамика (тел. 02 943 1102).

 

ОПИСАНИЕ НА КУРСА

Цели

В резултат на обучението участниците:

 • Ще разширят способността си да използват различни теоретични концепции за осмисляне и ръководене на терапевтичната си работа.
 • Ще овладеят система от базисни умения за прилагане на тези концепции към случаи от практиката.

Анотация

В поредица от взаимосвързани семинари ще се представят базисните умения, нужни за терапевтична работа. Ще бъде показано как тези умения са свързани с основни теоретични концепции, отнасящи се до психологичното развитие на индивида, до психоаналитичните възгледи и психопатологични категории. Обучението е насочено към улесняване на интегрирането на базисните терапевтични знания и умения, а не към изчерпателното представяне на теориите. Семинарите се основават изцяло на практическата работа и ще използват обилно клинични примери и задачи.

Формат

Семинарите се провеждат в малка група (6-12 души), с предимно интерактивни методи на обучение.

Участници

Обучението е предназначено за участници, които имат практически опит в областта на помагащите професии. Очаква се участниците да се включат във всички семинари.

Основни теми

 • Основни психоаналитични концепции
 • Психоаналитични теории на развитието
 • Психоаналитични теории за психичния живот: защитни механизми, психичен конфликт, психична структура, симптомообразуване
 • Психопатологични разстройства в светлината на психоаналитичните теории за психичния живот
 • Психоза
 • Личностови разстройства: основни видове
 • Невротични разстройства: депресия, тревожни разстройства, конверзионни разстройства, соматоморфни разстройства
 • Злоупотреба с вещества
 • Реакции на стрес и травма: остра стресова реакция, посттравматично стресово разстройство
 • Оценка на случая и планиране на интервенциите
 • Формулировка на случая, видове формулировки
 • Клинични хипотези и формулировка на случая
 • Оценка на рисковете
 • Изработване на формулировка на случая
 • Основни видове терапевтични интервенции
 • Планиране на интервенциите съобразно формулировката на случая

Забележка: Програмата за обучението е предварителна: в хода на работата са възможни промени с оглед специфичните потребности на участниците.

Материали

На участниците ще бъдат предоставяни писмени материали.

Самостоятелна работа

Освен семинарните занятия за участниците се предвижда самостоятелна работа и подготовка с предоставяне на обратна връзка от водещия курса.

Водещ

Кимон Ганев, психиатър, психотерапевт

Разпределение във времето

Така представените теми (общо 78 академични часа) са разпределени в девет семинара в хода на цялата академична година. Семинарите се провеждат в събота от 13.00 до 19.45 ч.

Информация и записване

На телефон 02 9431102 можете да оставите на администратора на Център Динамика своето име, телефон и електронен адрес, като организаторите на курса своевременно ще се свържат с Вас преди началото му. Включването в курса става след интервю с водещия. Желаещите могат да се заявят като изпратят кратка биография и мотивационно писмо на dinamika.sofia@gmail.com. При нужда от повече информация можете да пишете на dinamika.sofia@gmail.com или да търсите лично Кимон Ганев.

 

.