Кимон Ганев

За употребите на тревожността

Дава се дефиниция на тревожността и са илюстрирани някои психични разстройства, при които тревожността е централен симптом. Кратко са представени основните подходи за лечението й.

Галя Петрова

Стрес

Дава се кратка дефиниция на стреса и се представят неговите форми.

.