Валентина Милчева

Коледа на 2020

Първата ни Коледа, която се случва на фона на обявена пандемия. За трудността ни да се ограничим, за лудостта да искаме още и още, която не се опира на желанието. За нашето безсмъртие и непоносимостта ни към фрустрация – защото сме свободни.

Кимон Ганев

Празнични мисли

Празниците се изправят срещу нас. Празни. Правят просека в ежедневието ни. Какво ще се разкрие в светлината, появила се в празнотата на просеката?

Кимон Ганев

За пандемичната умора

Изброени са повечето от възможните белези на настъпващото психично изтощение. Посочени са и две препратки към участия на д-р Кимон Ганев в телевизионни предавания по темата.

Христиана Симеонова

Пет нагласи на ума, които ни помагат в кризата с Ковид

На базата на натрупания терапевтичен опит статията предлага кратък анализ на нагласи, които улесняват да се развият практики и навици, подпомагащи справянето с кризисната ситуация

Кимон Ганев

Пандемичната умора и как да се справим с нея

Статията описва наблюдаваните последици от продължаващото пребиваване в извънредната Ковид-19 ситуация. Подчертава някои от факторите, допринасящи за психичното ни изчерпване.

Валентина Милчева

COVID-19 и една тревога

Текстът изследва преплитането на общата тревога с личната такава, която носим отпреди кризата в себе си

Кимон Ганев

Когато вирусът отекне

Текстът е писан в началото на епидемията от корона вирус и е размисъл за емоционалните и междуличностови последици от възникналата заплаха и кризата, произтичаща от нея.

Кимон Ганев

За употребите на тревожността

Дава се дефиниция на тревожността и са илюстрирани някои психични разстройства, при които тревожността е централен симптом. Кратко са представени основните подходи за лечението й.

Галя Петрова

Стрес

Дава се кратка дефиниция на стреса и се представят неговите форми.

Христиана Симеонова

Когато животът на юношите се пренася онлайн

Статията е отговор на размисли и загриженост за подрастващите, които прекарват време предимно в интернет среда и малко общуват на живо. Това е проблем, който съществува и преди кризата, но в условията на дистанционно обучение се задълбочава.

Галя Петрова

Фамилна терапия

Фамилната терапия е психотерапевтичен метод, подходящ за преодоляване на широк спектър проблеми. При него се мобилизират ресурсите на семейството за постигане на желаната промяна във взаимоотношенията или в състоянието на членовете му.