Професионални стандарти

Развиването и поддържането на добри професионални стандарти е доживотно начинание. Терапевтичната работа се основава както на добра теоретична и практическа подготовка, така и на способността на терапевтите да отчитат и използват собствените си преживявания във взаимоотношението с пациента. Тази способност се изгражда чрез лична работа и супервизия. 

 

Поддържането на оптимална терапевтична настроеност и нагласа се подпомага от начина, по който е организирана работата на терапевтите. Ключов елемент на тази организация е работата в екип. Обсъждането и сверяването на собствената преценка и работа в редовните екипни срещи е същностна част от постоянното учене и усъвършенстване на работното място.  

 

Екипната работа е неизменна и същностна характеристика на Център Динамика. 

Тя се вписва в стремежа работата ни да бъде максимално “видима” - на първо място за нас самите, което ни дава постоянна обратна връзка. Тя е едновременно стимул за развитие и коректив за нашите преценки и терапевтични действия. Това е особено важно в деликатната работа в емоционално заредени, сложни и отговорни ситуации. Екипът помага на терапевтите да си дават сметка за собствените “бели полета в психичната карта” и да поддържат подходяща “настроеност” спрямо нуждите на своите клиенти (пациенти).