Онлайн консултации

Какво предлагаме?

Консултирането онлайн е формат на психологично консултиране, който предоставя възможност за консултация, когато не може да се състои среща на място.

Психологичното консултиране е относително краткосрочен метод, при който се работи с конкретен проблем. Обичайната продължителност на работата е до 8-10 сесии. Не всички проблеми и ситуации са подходящи за такъв вид работа. Възможността за провеждането на психологично консултиране се изяснява в първоначалния контакт с Център Динамика.

Онлайн консултирането протича при спазване на личната и професионална тайна. В Център Динамика се практикува според утвърдени и съвременни методи на помагане при спазване на етичните стандарти на професионалната психотерапевтична общност у нас и в чужбина.

Как ще ми помогне?

При онлайн консултирането терапевтът съдейства на клиента да осмисли по нов начин негативни емоционални преживявания и житейски трудности. Това позволява да се достигне до решения на конкретни проблеми и да се открият нови по-адаптивни модели за справяне.

В процеса на консултиране терапевтът подпомага клиента да дефинира проблема, да изследва различни възможности за решаването му и да се набележат стъпки за действие и промяна.

В зависимост от естеството на проблема терапевтът може да предложи кратко консултиране в една-две сесии или по-дълъг курс на консултиране.

Как да се заявим

Записването за онлайн консултация става чрез обаждане по телефона - 02 943 11 02 - всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 ч.

По време на разговора по телефона може да се получи информация за консултирането онлайн и да се запише час за първоначална среща с професионалист.

По време на тази среща се обсъждат повода за търсене на онлайн консултация, естеството на проблема, както и възможностите за неговото решаване. Изследва се дали онлайн консултирането е подходящ терапевтичен метод за случая.

Продължителността на първоначалната консултация е 50 минути, а цената е 50 лева.

За кого е подходящо?

Консултирането онлайн е насочено към работа с възрастни.

То може да помогне за конкретни въпроси или трудности, свързани с:

 • проблеми във взаимоотношенията (в семейство, работа);
 • неудовлетвореност от интимния живот
 • негативни емоционални състояния (тревожност, стрес, потиснатост, раздразнение, избухливост);
 • телесни оплаквания (главоболие, сърцебиене, световъртеж, стомашен дискомфорт);
 • трудности в адаптирането към житейски промени;
 • загуба на близък;
 • ниска самооценка и неувереност;
 • трудности при вземане на решения;
 • въпроси, свързани с родителството;
 • неадаптивни поведения (нарушения в хранителните навици, зависимост от психоактивни вещества).

За кого не е подходящо?

При онлайн консултирането, поради ограниченията в контакта, може да бъде трудно да се направи оценка на рисковете и да се осигури своевременна намеса при спешни случаи.

Поради това, то не е подходящо, ако:

 • имате мисли за нараняване на себе си или някой друг;
 • сте в състояние на остра криза или спешна ситуация;
 • трудно удържате импулсите си;
 • емоционалното Ви състояние е твърде болезнено или крайно променливо.

При консултирането онлайн не могат да се изготвят експертни и диагностични заключения, които да послужат за административни цели пред различни институции. Също така, то не позволява провеждането на редовно медикаментозно лечение.

Провеждане на онлайн сесии

За провеждането на онлайн сесии е необходимо:

 • възможност за видеоконферентна връзка чрез програма Skype (техническо устройство с камера и микрофон, надеждна интернет връзка);
 • тихо и усамотено място за провеждане на сесии, без да бъдете прекъсвани и да се разсейвате;
 • предварително време, за да осигурите техническата връзка.
.