Нашата мисия

Да работим за постигане на по-добро психично здраве на хората, потърсили помощ от нас. Психично здраве не е само липса на болест. То е усещане и състояние на благополучие - емоционално и в отношенията с другите. 

 

Постигането на целите ни се основава на постоянно усъвършенстване на две нива:

  • индивидуално - като качества и умения на работещите в Център Динамика; 
  • организационно - ключови елементи са сътрудничество между професионалистите, екипна работа и развиване на процедурите и програмите на центъра.

 

Първото ниво включва повишаването и разширяването на професионализма на терапевтите. За това повече можете да прочетете в рубриката “За психотерапията”. Съчетаваме основни подходи в терапевтичната работа чрез присъствието на професионалисти със съответната квалификация и използващи различни техники, които същевременно са обединени от общо разбиране за особеностите на човешката психика и поведение. 

 

Второто ниво се отнася до принципите на организацията на работа ни. Стремежът е тя да е отговаря на стандартите за добра терапевтична практика като използва ресурса на екипа за обратна връзка, за подкрепа на работещите и за поддържане на клиничните умения на терапевтите. Такъв вид организация позволява и обучението на специализанти и стажанти в Динамика. 

   

Основното направление на работата ни са терапията и консултирането на възрастни, деца и двойки. Голяма част от интервенциите са психотерапевтични - психодинамични (психоаналитични), когнитивни и системни. Използваме също медикаментозни интервенции и консултативни сесии. 

 

Център Динамика развива две допълнителни направления, които се стремят да насърчат повече чувствителност към психичното сред помагащите професионалисти (от здравната и социалната сфера) и обществото като цяло: 

  • Водим (и участваме в) обучения и супервизия на други професионалисти (лекари, психолози, социални работници). 
  • Развиваме проекти и дейности, които разширяват разбирането на емоционалните фактори, определящи живота в организациите, общностите и обществото като цяло. 

Вярваме, че тези направления допринасят за качеството на нашата подготвеност и терапевтична работа.

.