Кимон Ганев

За пандемичната умора

Изброени са повечето от възможните белези на настъпващото психично изтощение. Посочени са и две препратки към участия на д-р Кимон Ганев в телевизионни предавания по темата.

Христиана Симеонова

Пет нагласи на ума, които ни помагат в кризата с Ковид

На базата на натрупания терапевтичен опит статията предлага кратък анализ на нагласи, които улесняват да се развият практики и навици, подпомагащи справянето с кризисната ситуация

Кимон Ганев

Пандемичната умора и как да се справим с нея

Статията описва наблюдаваните последици от продължаващото пребиваване в извънредната Ковид-19 ситуация. Подчертава някои от факторите, допринасящи за психичното ни изчерпване.

Валентина Милчева

COVID-19 и една тревога

Текстът изследва преплитането на общата тревога с личната такава, която носим отпреди кризата в себе си

Кимон Ганев

Когато вирусът отекне

Текстът е писан в началото на епидемията от корона вирус и е размисъл за емоционалните и междуличностови последици от възникналата заплаха и кризата, произтичаща от нея.

.