Клинични семинари

Да мислиш психодинамично:

От обратния пренос към теоретично разбиране и обратно

 

Цели

Участниците в семинарите ще могат:

 • Да разширят разбирането си за преносното взаимоотношение; как то определя случващото се по време на терапевтична работа; как може да бъде използвано и какви са ограниченията, които предпоставя.
 • Да надградят уменията си за работа в постоянния цикъл на оценка и терапевтична интервенция.
 • Да засилят чувствителността си към терапевтичния процес.

Анотация

Поредицата от семинари включва (а) групова супервизия с представяне на случаи и (б) обсъждане на теоретични концепции, които са основа на терапевтичната работа. Супервизията следва Балинтовия подход – т.е. фокусирана е предимно върху преносното взаимоотношение между терапевт и пациент. Теоретичните концепции се основават на психодинамичното разбиране на пациента и терапевтичния процес.

Най-общо теоретичните области, които ще бъдат обект на внимание, могат да бъдат обобщени така:

 • Първоначална оценка и договаряне
  • Включително психоаналитични теории и психопатология
  • Процес и съдържание в терапевтичната работа
  • Оценка и формулировка на случая
 • Терапевтичният цикъл: Оценка (слушане, отразяване, мислене) -> Интервенция -> Оценка (включително на ефекта от интервенцията) -> Интервенция …
 • Фактори на терапевтичната промяна
 • Избор на терапевтични интервенции (техника на терапевтичната работа)
 • Пренос и обратен пренос

Тези области няма да бъдат разглеждани непременно последователно и изчерпателно, а ще бъдат въвеждани, представяни и дискутирани на базата на конкретни клинични случаи.

Част от теоретичните представяния ще бъдат правени от участниците в групата, включително с помощта на статии и книги.

Формат

Семинарите ще се провеждат в малка група. Ориентировъчната честота е веднъж месечно, а продължителността на семинарите ще бъде от порядъка 4-6 академични часа. Най-вероятното време за провеждане е събота.

При сформирането на група, то тя ще бъде затворена и от участниците се очаква траен ангажимент към нея.

Участници

Обучението е предназначено за работещи професионалисти от помагащите професии.

Включването в клиничните семинари става след интервю с водещия.

Водещ

Кимон Ганев, психиатър и психотерапевт

Информация и записване

Клиничните семинари са ново обучение, което се очаква да стартира в началото на 2022 г.

При интерес към клиничните семинари оставете своето име, телефон и електронен адрес на телефона на Динамика 02 9431102 или като пишете на dinamika.sofia@gmail.com. За предпочитане е да заявите интереса си преди 15 декември 2022 г. В хода на организацията на обучението ще получите повече информация.

 

.