Христиана Симеонова

Когато животът на юношите се пренася онлайн

Статията е отговор на размисли и загриженост за подрастващите, които прекарват време предимно в интернет среда и малко общуват на живо. Това е проблем, който съществува и преди кризата, но в условията на дистанционно обучение се задълбочава.

Галя Петрова

Фамилна терапия

Фамилната терапия е психотерапевтичен метод, подходящ за преодоляване на широк спектър проблеми. При него се мобилизират ресурсите на семейството за постигане на желаната промяна във взаимоотношенията или в състоянието на членовете му.

.