За Динамика


Описание на Центъра:

Център Динамика е служба, която предлага психотерапия, психологично и психиатрично консултиране. В центъра работи екип от професионалисти, специализирани в различни психотерапевтични подходи. В своята работа терапевтите  от Център Динамика се ръководят предимно от психоаналитичните (психодинамични) теории, откъдето идва и името на службата. Същевременно Центърът предлага възможности за обучение и супервизия на професионалисти. Обучителните програми са с практическа насоченост и са непосредствено свързани с терапевтичния опит в службата.

Център Динамика е създаден от група психолози и психиатри през 1995 г. с основна задача да предоставя психотерапевтични и психосоциални услуги. От 2001 г. е регистриран като лечебно заведение. Статутът на специализирана психиатрична групова практика дава по-ясна законова рамка за дейността на Центъра, чиято основна цел е постигането на психично благополучие на клиентите (индивиди и семейства). При смяната на типа регистрация на службата се запазва основната насоченост на работата, която продължава да бъде предимно с психотерапевтична ориентация.

Същностна характеристика на Център Динамика е работата в екип. Екипният принцип осигурява поддържането на високо качество на услугите и по-сполучливо съобразяване с индивидуалните потребности на клиентите. Този начин на работа позволява съчетаване на различни терапевтични подходи при спазване на  ясни професионални стандарти и процедури.

Центърът си сътрудничи с широка мрежа от служби и професионалисти (психолози, общопрактикуващи лекари, психиатри, педагогически съветници и др.).

 

.