Епидемични мерки

ВРЕМЕННИ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ МЕРКИ 
(актуализирани ноември 2020)

Стремим се да ограничим рисковете както за пациентите, така и за работещите в Динамика като:


 • Пациентите се канят директно в кабинетите за работа и се изпращат оттам
 • По възможност терапевтите посрещат и изпращат пациентите
 • Препоръчително е терапетите да отварят и затварят вратите - както външната, така и на кабинетите
 • В офиса влизат само администраторите и терапевтите
 • Избягва се престоя на хора в чакалнята - придружителите се канят да чакат извън Динамика

 • Сесиите продължават по 45 минути (независимо дали е на живо или онлайн)
 • Преди и след всяка сесия е добре да се проветри кабинета с широко отваряне на прозореца
 • Терапевтите мият ръцете си след всеки пациент
 • При нужда сесиите се провеждат с маски
 • Редовно се проветряват тоалетната, офиса, и антрето

 • Редовно се дезинфекцират дръжките на вратите със спирт и памук - няколко пъти дневно и допълнително при нужда
 • Редовно се минава с разтвор на белина антрето с плочки и офиса - поне два пъти дневно
 • Всеки от работещите участва в предприеманите мерки - при неяснота какво да се прави, да се обръща към администратора или към директора на Центъра 

 • При съмнение за болест на пациента се отлага насрочената сесия
 • При съмнение за болест на терапевт се отлагат сесиите (евентуално могат да се провеждат онлайн) и терапевтът не идва в Динамика (до изясняване на състояните му)
 • Когато е уместно, сесиите се насрочват и провеждат онлайн

 • Пациентите се предупреждават да идват на уговорените срещи в уречения час, но не предварително
 • Както по телефона, така и при среща пациентите се предупреждават да не идват на място при налични симптоми. В такива случаи е добре да се свържат с Център Динамика, за да се направят нужните уговорки

 

 • Екипните съвещания се водят онлайн (до значително намаляване на разпространението на вируса)
 • Други работни срещи също се организират онлайн

 • Всички въпроси (клинични и организационни), които изискват решение и действие, но са останали извън екипното съвещание се обсъждат с клиничния директор. 
 • Горното може да става на живо, по телефон или в съобщение (най-вече по вайбър). 
 • Всички съществени промени - както клинични, така и организационни - се съобщават на клиничния директор и обсъждат с него
 • Клиничният директор при нужда ще изпраща съобщения до целия екип чрез и-мейл и/или вайбър. 
 • Част от текущите съобщения се публикуват в гугъл документ, споделен с всички от екипа

 

Епидемичната ситуация се проследява постоянно и тези мерки ще бъдат съобразявани с настъпващите промени.